INFRASERVICE GROUP VINNER HISTORISKT KONTRAKT

INFRASERVICE GROUP VINNER HISTORISKT KONTRAKT

INFRASERVICE GROUP VINNER HISTORISKT KONTRAKT

Infraservice Group har vunnit entreprenaden Spår- och växelbyte på sträckan Helsingborg-Teckomatorp. Kund är Trafikverket och anbudssumman är ca 86 Mkr. Merparten av arbeten kommer att utföras under 2020 och med efterarbeten 2021.Kontraktet är historisk såtillvida att ett Nässjöbaserat företag återigen får förtroendet att genomföra högmekaniserade spårbyten tillsammans med ett välrenommerat utländskt maskinföretag. Vidare är entreprenaden det största kontraktet i Infraservice Groups historia.

Projektet omfattar bland annat ca 30 km Spårbyte och ballastrening, växelbyten, dikes- och bankettrensning mm. Spåret mellan Helsingborg-Teckomatorp är ca 50 år gamla och har därmed uppnått sin tekniska livslängd. När projektet är klart kommer sträckan Helsingborg-Teckomatorp hålla ytterligare 50 år.

Tillsammans ska vi göra detta till Sveriges roligaste spårbyte!

Print
Posted: dec 27, 2019,
Kategorier: Nya Jobb,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: