Infraservice Group har vunnit uppdraget att utföra säkerhetshöjande åtgärder samt hastighetshöjning på sträckan Strömstad- Skee på Norra Bohusbanan

Infraservice Group har vunnit uppdraget att utföra säkerhetshöjande åtgärder samt hastighetshöjning på sträckan Strömstad- Skee på Norra Bohusbanan

Infraservice Group har vunnit uppdraget att utföra säkerhetshöjande åtgärder samt hastighetshöjning på sträckan Strömstad- Skee på Norra Bohusbanan
Bohusbanan går från Strömstad till Göteborg, banan är elektrifierad och enkelspårig. Bohusbanan är viktig för landsbygden i norra Bohuslän. Ökad hastighet medför kortare restid samt slopande av obevakade plankorsningar ger ökad trafiksäkerhet på sträckan. Inom ramen för arbetet upprättas även suicidstaket på Skee driftplats för att förhindra spårspring och på Strömstad station skall kamerautrustning placeras för bättre sikt och ökad trafiksäkerhet. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till ca 5,5 miljoner kronor. Arbetet kommer att utföras under våren och försommaren 2020.
Print
Posted: dec 20, 2019,
Kategorier: Nya Jobb,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: