Rälsbytet mellan Falköping till Jönköping C fortlöper enligt plan!

Rälsbytet mellan Falköping till Jönköping C fortlöper enligt plan!

Rälsbytet mellan Falköping till Jönköping C fortlöper enligt plan!

 Just nu är vi mitt i det rälsbyte som pågår mellan Falköping och Jönköping C, etapp 1.

Rälsbytet syftar primärt till att ersätta den befintliga rälen då den har ett tillverkningsfel som gör att livslängden begränsas.- Vi gör ett riktigt bra arbete tillsammans med våra leverantörer och projektet går enligt plan. Hittills har vi bytt ca 8000 meter räls säger, Andreas Andersson Infraservice Group.
Jönköpingsbanan sträcker sig mellan Falköping och Nässjö och binder samman Västra stambanan med Södra stambanan. Banan har en omfattande trafik med både person- och godstrafik.
Projektet är en totalentreprenad och innefattar ett rälsbyte mellan Falköping- Jönköping C, en sträcka på drygt sex mil.
Projektet är uppdelat i två etapper under 2019 och 2020

Print
Posted: sep 11, 2019,
Kategorier: Aktuellt,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: