Infraservice > Tjänster > Maskiner & Logistik

Maskiner

Affärsområde maskin & logistik jobbar med att hyra ut spårgående specialmaskiner och fordon samt spårgående arbetsredskap. Exempel på dessa maskiner är Lok, Vagnar, Spår- och växelriktare, Ballastplogar, Makadamkoncept, Entreprenadmaskiner mm.

Som renodlad underleverantör är vi oberoende och hyr ut våra maskiner med samma villkor till marknadens alla entreprenörer.

Många av våra maskiner och koncept hyr vi ut bemannade med arbetsledning, säkerhetsfunktioner, förare och operatörer. Genom detta så kvalitetssäkrar vi leveransen utifrån parametrarna produktivitet, kompetens och säkerhet.

Vi tillhandahåller även logistiktjänster runt våra maskinkoncept såsom transporter till och från uppdraget samt även i det specifika uppdraget. Ytterligare en tjänst som vi kan tillhandahålla är planering av tider i spår för optimalt utnyttjade av skiftet.