Infraservice > Tjänster > Maskiner & Logistik

Maskiner

Affärsområde maskin & logistik jobbar med att hyra ut spårgående specialmaskiner och fordon samt spårgående arbetsredskap. Exempel på dessa maskiner är Lok, Vagnar, Spår- och växelriktare, Ballastplogar, Makadamkoncept, Entreprenadmaskiner mm.

Som renodlad underleverantör är vi oberoende och hyr ut våra maskiner med samma villkor till marknadens alla entreprenörer.

Många av våra maskiner och koncept hyr vi ut bemannade med arbetsledning, säkerhetsfunktioner, förare och operatörer. Genom detta så kvalitetssäkrar vi leveransen utifrån parametrarna produktivitet, kompetens och säkerhet.

Vi tillhandahåller även logistiktjänster runt våra maskinkoncept såsom transporter till och från uppdraget samt även i det specifika uppdraget. Ytterligare en tjänst som vi kan tillhandahålla är planering av tider i spår för optimalt utnyttjade av skiftet.

Integritetspolicy  |  Användarvillkor  |  Samtycke Cookies

Infraservice Group Scandinavian AB
Adress: Storgatan 49A, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-133 00
Epost: info@infraservice.nu
Org-nummer: 556791-8668

Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron