Infraservice > Tjänster > Konsult & Resurspool

Bemanning

Affärsområde bemanning & konsulter levererar bemannings- och konsulttjänster till marknadens olika aktörer. Vi tillhandahåller alla typer av kompetenser inom MBEST-områdena (Mark-Bana-El-Signal-Tele), El- och trafiksäkerhetsfunktioner, Tåg- och fordonsförare, Maskinoperatörer samt Planerings- och ledningsfunktioner. Vi kompletterar olika kunduppdrag med enskilda resurser eller tillsätter kompletta lag inklusive arbetsledning vid utförande av ett större åtagande.

Vår personal har den erfarenhet, utbildning och kompetens som efterfrågas. Våra bemanningsuppdrag genomförs alltid snabbt, effektivt, kompetent och säkert. Som företag ställer vi oss bakom det branschgemensamma uppropet med syfte att skapa en god och säker arbetsmiljö utifrån grundregeln; "Vi jobbar säkert eller inte alls. Om en riskfylld situation uppstår så ställer vi jobbet".

Vi har sedan företaget startade jobbat aktivt med att bygga en kultur av lärande och entreprenörskap samt skapa möjlighet och förutsättningar för nyutexaminerade och mindre erfarna personer att få jobb och utvecklas i branschen.

Integritetspolicy  |  Användarvillkor  |  Samtycke Cookies

Infraservice Group Scandinavian AB
Adress: Storgatan 49A, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-133 00
Epost: info@infraservice.nu
Org-nummer: 556791-8668

Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron