Infraservice > Tjänster > Konsult & Resurspool

Bemanning

Affärsområde bemanning & konsulter levererar bemannings- och konsulttjänster till marknadens olika aktörer. Vi tillhandahåller alla typer av kompetenser inom MBEST-områdena (Mark-Bana-El-Signal-Tele), El- och trafiksäkerhetsfunktioner, Tåg- och fordonsförare, Maskinoperatörer samt Planerings- och ledningsfunktioner. Vi kompletterar olika kunduppdrag med enskilda resurser eller tillsätter kompletta lag inklusive arbetsledning vid utförande av ett större åtagande.

Vår personal har den erfarenhet, utbildning och kompetens som efterfrågas. Våra bemanningsuppdrag genomförs alltid snabbt, effektivt, kompetent och säkert. Som företag ställer vi oss bakom det branschgemensamma uppropet med syfte att skapa en god och säker arbetsmiljö utifrån grundregeln; "Vi jobbar säkert eller inte alls. Om en riskfylld situation uppstår så ställer vi jobbet".

Vi har sedan företaget startade jobbat aktivt med att bygga en kultur av lärande och entreprenörskap samt skapa möjlighet och förutsättningar för nyutexaminerade och mindre erfarna personer att få jobb och utvecklas i branschen.