Infraservice > Tjänster > Järnvägsentreprenader

Entreprenader

Affärsområde Järnvägsentreprenad levererar entrentreprenader inom järnvägens samtliga teknikgrenar, som enskild teknikgren alternativt som komplett BEST åtagande.

I nära dialog med kunden planerar vi och genomför olika typer av projekt. Vi har med framgång genomfört kompletta entreprenadåtaganden inom följande områden:

  • Nybyggnation spår
  • Spårsvetsning
  • Växelbyte
  • Spår- och växelriktning
  • Slipersbyte
  • Ballastkomplettering
  • Neutralisering
  • Ballastplogning

    Vid varje projekt är vår målsättning att säkra projektets kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, tidplan och ekonomi. Nyckelfunktioner vid genomförandet av entreprenader är våra kompetenta Projekt- och arbetsledare.