Infraservice > Om oss > Historik

Fakta/Historik

Infraservice Group har som vision att vara Nordens lednade Partner för Järvägens bästa!

Vi är verksamma med våra tre affärsområden Järnvägsentreprenader, Maskiner och logistik samt Konsulter och resurspool inom marknaden för basunderhåll och investeringar.

Våra kunder är främst infrastrukturförvaltare samt större anläggningsföretag.
Vårt tjänsteutbud är anpassat för att möta våra kunders behov inom produktområderna spår- och växlar, signalåtgärder, BEST entreprenader samt spårjustering.
Vi sätter en heder i att ALLTID lösa våra kunders behov vilket vi gör tillsammans med våra samarbetspartners och resursföretag.

Infraservice Group med huvudkontor i Nässjö förväntas under 2019 nå en omsättning på ca 160 MSEK.

Utöver huvudkontoret i Nässjö har företaget etableringar i Norrköping och Hässleholm.