NY TILLDELNING, Elektrifiering Gävle Hamnspår.

NY TILLDELNING, Elektrifiering Gävle Hamnspår.

NY TILLDELNING, Elektrifiering Gävle Hamnspår.

Infraservice Group har av Trafikverket idag blivit tilldelad BEST entreprenaden Elektrifiering av Gävle Hamnspår. Anbudsumman uppgår till ca 62,6 mkr. 

Projektet omfattar upprustning och elektrifiering av befintligt hamnspår från Gävle godsbangård till nya bangården i Gävle Hamn km 196+450 till km 200+000 och innefattar mark, spår, signal, kontaktledning och lågspänningsarbeten. 

Syftet med projektet är att avlasta infarten till Gävle godsbangård, öka kapaciteten och att skapa en direktanslutning till Gävle Hamn.

Print
Posted: apr 30, 2020,
Kategorier: Nya Jobb,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: