Vi avslutar veckan med ett nytt projekt!

Vi avslutar veckan med ett nytt projekt!

Vi avslutar veckan med ett nytt projekt!

Infraservice Group har av Trafikverket tilldelats entreprenaden plankorsningsåtgärder Östra berg.

Projektet omfattar åtgärder i plankorsning från obevakad till bevakad helbomsanläggning på Bohusbanan.
Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten vid överfart. Anbudssumman är ca 3,5 Mkr och arbetet kommer att utföras under 2020.

Print
Posted: feb 21, 2020,
Kategorier: Nya Jobb,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: