Infraservice Group Scandinavian AB omformar företagsledningen för att möta framtida tillväxtutmaningar.

Infraservice Group Scandinavian AB omformar företagsledningen för att möta framtida tillväxtutmaningar.

För att bättre möta branschens utmaningar inom kompetensförsörjning, bl.a. inom säkerhetsområdet, och samtidigt adressera de goda marknadsmöjligheterna som tillväxten inom järnvägsbranschen erbjuder har styrelsen i Infraservice  Group beslutat att utse Joakim Stenqvist till tillförordnad VD, läs mer nedan.

Infraservice Group omformar företagsledningen.pdf
Print
Posted: aug 10, 2018,
Kategorier: Aktuellt,
Kommentarer: 0,
Författare: Sofia Lind
Taggar: